Ein gwasanaethau

Ein gweithdy

Gwaith Haearn Shon Eilian - cyfarparMae ein gweithdy sydd â chyfarpar llawn yn cynnwys cyfleusterau helaeth gan gynnwys:

Mathau o waith

Gwaith Haearn Shon Eilian - rheiliauCyflenwyr deunyddiau

Gwasanaethau eraill rydym ni'n eu cynnig

Arbenigwyr mewn Trwsio Aloi

Gwaith Haearn Shon Eilian - cyfarparYng Ngwaith Haearn Shon Eilian, gallwn sicrhau gwaith trwsio ac adnewyddu olwynion aloi, am brisiau cystadleuol.

Rydym hyd yn oed yn cynnig gwasanaeth yr un diwrnod a thros nos.

Rydym yn gweithredu prosesau arbenigol gan ddefnyddio peiriant sythu a sgleinio ac offeryn adnewyddu i sicrhau y gellir cael olwynion aloi wedi'u sgleinio a'u peintio yn ôl i'w cyflwr gwreiddiol. Mae enghreifftiau o waith atgyweirio eraill yn cynnwys gorchudd amseryddion (timing covers), maniffoldiau, tanciau tanwydd, bracedi, casys trawsyriant, sympiau, oeryddion olew, tyrbochwythwyr ac eiliaduron.

Arbenigwr mewn gwneuthuriadau unigryw a wneir ar fesur cwsmer

Gall Gwaith Haearn Shon Eilian hefyd adeiladu pibellau mwg gloyw unigryw yn arbennig i gwsmeriaid neu addasu ac atgyweirio pibellau mwg presennol hyd at 3" diamedr a HGV ar gael hyd at 5" diamedr. Mae enghreifftiau o waith a wnaed yn arbennig i gwsmeriaid yn cynnwys tanciau awyru olew, tanciau atal, oeryddion mewnol, amddiffynwyr sympiau a thanciau ac addasiadau cragen.